HVOF-1040x480

Vysokorychlostní nástřik HVOF

Tato metoda je nejmodernější technologií v oblasti žárových nástřiků, kdy zdrojem tepelné energie je směs kyslíku a kerosinu. Kyslík a kerosin jsou axiálně napouštěny do spalovací komory, kde dojde k jejich atomizaci a zažehnutí jiskrou zapalovací svíčky. Produkty spalování jsou pak urychleny v konvergentně divergentní trysce až na supersonické hodnoty (Mach 1–2). Tlak ve spalovací komoře je monitorován, aby se zabezpečily stabilní podmínky hoření a reprodukovatelnost procesu. Hořák je ochlazován vodou, která proudí v mezi-plášti hořáku.

Spaliny jsou urychlovány v trysce až na nadzvukové hodnoty výstupní rychlosti. Materiál ve formě prášku je za pomoci nosného plynu dusíku přiváděn radiálně z protilehlých stran do tzv. difuzoru, kde dojde k jeho natavení a přes trysku pak k výraznému urychlení směrem k povlakované součásti. Termodynamické děje probíhající v proudu spalin proudících nadzvukovou rychlostí vedou ke vzniku expanzních a kompresních vln, tzv. šokových diamantů, které jsou viditelné v plameni vycházejícím z hořáku.

Vysoká rychlost částic prášku při dopadu způsobí rovnoměrné rozprostření a zakotvení částic k podkladovému materiálu a tím vzniká vysoká hustota a přilnavost HVOF stříkaných povlaků. Relativně nízká teplota plamene cca 2600°C omezuje tuto technologii pro nástřik keramických povlaků, na druhou stranu výrazně omezuje oxidaci, fázové přeměny a vyhořívání některých prvků nanášeného materiálu v průběhu nástřiku. Unikátní vlastností této technologie je, že poskytuje na rozdíl od všech ostatních metod žárových nástřiků povlaky v tlakovém pnutí. Tlakové pnutí v povlaku podstatně zvyšuje přilnavost nástřiku k podkladu ( soudržnost cca 70 MPa) a je rovněž příznivé z hlediska únavových vlastností povlakovaných součástí.

Teplota plamene předurčuje tuto technologii k nástřiku kovů a jejich slitin s nízkou a střední teplotou tavení. Typickými materiály pro HVOF nástřik jsou cermety (ceramic-metal), nejčastěji na bázi karbidů wolframu a chromu. Typickými aplikacemi jsou povlaky odolné proti opotřebení a korozi v různých prostředích.

Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic [m/s] Adheze [MPa] Obsah oxidů [%] Pórovitost [%] Výkon nanášení [kg/h] Typická tloušťka nástřiku [mm]
600–1000 < 80 1–2 1 3–6 0,2–2
Rychlost částic [m/s] 600–1000
Adheze [MPa] < 80
Obsah oxidů [%] 1–2
Pórovitost [%] 1
Výkon nanášení [kg/h] 3–6
Typická tloušťka nástřiku [mm] 0,2–2

nastrik-hvof

 

 

 1. Přídavný materiál – prášek
 2. Přívod kerosinu
 3. Přívod kyslíku
 4. Nástřik
 5. Podklad
 6. Zapalovací svíčka

 

VÝHODY:
 • vysoká hustota nástřiku
 • vysoká soudržnost
 • nízká pórovitost a obsah oxidů
 • nízká teplota podkladu do 150°C
 • tlakové napětí v nástřikové vrstvě
 • široký výběr prášků
 NEVÝHODY:
 • hlučnost, až 130 dB
 • nelze nanášet keramické povlaky
 • omezení pro nástřik vnitřních ploch

Naše firma používá zařízení JP-5000 americké firmy Praxair TAFA se systémem HP/HVOF (High Pressure High Velocity Oxy-Fuel) www.praxair.com s podavačem prášku HVOF System Powder Feeder 1264.

Polohovací zařízení s NC řízením umožňuje velice přesně nanášet válcové i kulové plochy až do průměru 1100 mm a délky 3500 mm.

Jako přídavné materiály používáme výhradně prášky firmy PRAXAIR na bázi:

 • karbidu wolframu
 • karbidu chromu
 • niklu (Alloy 625)
 • kobaltu (TRIBALLOY 400, TRIBALLOY 800)
 • železa (SS 316)

a jejich směsí.