Přetavené povlaky

Přetavené povlaky

Nastříkaný materiál v podobě prášku na bázi Ni nebo Co (self-flux) je následně přetaven. Při tomto procesu dochází ke slinutí jednotlicých částic nástřiku a k difuznímu spojení se základním materiálem. Při procesu nanášení povlaku se využívá technologie nástřiku plamenem a dále je tento povlak přetaven pomocí vysocevýkonného kysliko-acetylenového hořáku.

Přetavené povlaky se využívají zejména ve sklářském průmyslu, kdy dochází k jejich plikaci na razníky či formy. Hlavní výhodou je vysoká adheze se základním materiálem naopak nevýhodou je velké tepelné ovlivnění součástí během přetavení.

VÝHODY:

  • velmi nízká pórovitost
  • vysoká adhézní pevnost se základním materiálem
  • vysoká odolnost proti opotřebení při lineárním zatížení
 NEVÝHODY:
  • tepelné ovlivnění součástí
  • nevhodné pro chromové oceli
  • změna geometrie součástí během aplikace