ARC

Nástřik elektrickým obloukem ARC

Metoda nástřiku elektrickým obloukem je oproti metodě vysokorychlostního nástřiku HVOF ekonomicky méně náročná. Další výhodou je možnost stříkání větších tlouštěk povlaku. Metoda se využívá především pro renovace strojních součástí

Při nástřiku se elektrickým obloukem taví přídavný materiál přicházející do nástřikové pistole ve formě dvou drátů. Pomocí proudu tlakového vzduchu se roztavený materiál urychluje a rozprašuje na připravený povrch strojního dílu. Dráty přídavného materiálu mohou být stejného nebo různého složení. Použitím dusíku nebo argonu jako rozprašovacího plynu lze omezit oxidaci takto nastříkané vrstvy.

Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic [m/s] Adheze [MPa] Obsah oxidů [%] Pórovitost [%] Výkon nanášení [kg/h] Typická tloušťka nástřiku [mm]
500–300 10–40 10–20 5–10 6–60 0,2–10
Rychlost částic [m/s] 500–300
Adheze [MPa] 10–40
Obsah oxidů [%] 10–20
Pórovitost [%] 5–10
Výkon nanášení [kg/h] 6–60
Typická tloušťka nástřiku [mm] 0,2–10

electric-arc

 

 

 1. Přídavný materiál – drát 1
 2. Přídavný materiál – drát 2 (stejný nebo rozdílný jako drát 1)
 3. Podklad
 4. Nástřik

 

 

 

VÝHODY:

 • výkonná metoda nástřiku
 • nejnižší ceny přídavných materiálů
 • široká škála přídavných materiálů (lze použít i materiály pro svařování)
 • jednoduchý nástřik velkých ploch (ruční stříkání)
 NEVÝHODY:
 • přídavný materiál musí být elektricky vodivý
 • vyšší pórovitost v nástřikové vrstvě (cca 20%)
 • nižší soudržnost se základním materiálem (lze omezit použitím tzv. mezivrstvy)

Naše firma používá zařízení JP-9000 americké firmy Praxair TAFA. Polohovací zařízení s NC řízením umožňuje velice přesně navařovat válcové i kulové plochy až do průměru 1100 mm a délky 3500 mm