OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Plazmové navařování PTA

Tato technologie patří mezi nejmodernější technologie navařování. Její podstatou je elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a navařovaným materiálem při kterém vzniká z přiváděného inertního plynu argonu proud vysoce koncentrované plazmy o vysoké teplotě. Do tohoto proudu se přidává materiál ve formě prášku, který tvoří návar.

 

VÝHODY:
  • díky koncentraci plazmy je oblast tavení poměrně úzká a tím se minimalizuje tepelné ovlivnění základního materiálu
  • při navařování vzniká velice tenká přechodová vrstva mezi základním materiálem a vlastním návarem cca 1–2 mm
  • ve spolupráci s polohovacím zařízením lze vytvářet velice rovnoměrné vrstvy návaru (tolerance výšky návaru 1 mm) a tím snižovat náklady za následné obrábění
 NEVÝHODY:
  • přídavný materiál ve formě prášku je nejdražší formou přídavného materiálu ve srovnání s elektrodou nebo drátem

navar-pta

 

 

 

  1. Přídavný materiál – prášek
  2. Plasmový plyn – argon
  3. Ochranný plyn – dusík
  4. Wolframová elektroda
  5. Návar
  6. Podklad

 

 

 

 

Pro plazmové navařování používáme zařízení Eutronick 200/400 firmy Castolin (www.eutectic.com) a zařízení DURWELD z firmy DURUM.