lapovani

Lapování

Rovinné lapování je finální dokončovací operace při obrábění strojních součástí, které následně získávají přesný rovinný a geometrický tvar.

K lapování používáme špičkové stroje LAPMASTER LM 36 a LAPMASTER LM 36 XP.

Lapovací stroje jsou především určeny k opracování rotační dílů, stacionárních sedel mechanických ucpávek a čelních ploch:

  • oběžných kol
  • komor čerpadel
  • ventilátorových desek pístových kompresorů
  • přesných podložek
  • segmentů třecích variátorů a třecích spojek
  • membrán lamelových spojek
  • pracovních dílů hydraulických prvků
  • tenkých distančních kruhů
  • řezných ploch přezných nožů
  • pracovních ploch měřících přístrojů