Porovnání technologií

Při porovnání je nutno brát na zřetel pracovní prostředí součástí která má být povlakována, typ zatížení a další informace.

Nástřik plamenem, který byl vynalezen roku 1917 švýcarským inženýrem Schoppem patří mezi nejstarší technologie v oblasti žárových nástřiků, tudíž i vlastnosti této technologie ve srovnání s ostatními jsou na velmi nízké úrovni. V podstatě se dnes využívá již velmi zřídka. Tato technologie se v současné době využívá zejména při aplikaci přetavených povlaků, jejichž výhodou je velmi nízká pórovitost a vysoká adhézní pevnost. Naopak nevýhodou je tepelné ovlivnění součástí během nástřiku. Přetavené povlaky se využívají především ve sklářském průmyslu.

Povlaky nanesené metodou plazmového navařování PTA představují velmi vysokou adhézní pevnost díky promísení se základním materiálem, zároveň z tohoto důvodu se musí aplikovat více vrstev, aby na povrchu povlaku byly požadované vlastnosti. Další výhodou je, že PTA je schopno snášet rázové zatížení. Plazmové navařování se využívá především na renovace. Mezi nejčastěji používané materiály patří Stellity a Inconnel.

Poslední skupinu technologií tvoří nástřik elektrickým obloukem, plazmový nástřik a vysokorychlostní nástřik HVOF. Při porovnání těchto technologií je kvalitativně nejhorší nástřik elektrickým drátem, jelikož má nižší adhézní pevnost, vyšší pórovitost a nižší odolnost vůči opotřebení než plazmový nástřik a vysokorychlostní nástřik. Naopak výhodou této metody je, že je ekonomicky výhodnější než ostatní (přídavný materiál ve formě drátu je levnější) a na spoustu technologii má dostačující vlastnosti. Rovněž se využívá především při renovaci pastorků, pístnic, atd. Největší výhodou je možnost stříkání tlouštěk až 10 mm.

Při porovnání plazmového nástřiku APS a vysokorychlostního nástřiku HVOF je nutno brát ohled na to, že vysokorychlostní nástřik HVOF patří mezi nejmodernější technologie žárového nástřiku. Technologie plazmového nástřiku byla vyvinuta o dvě desetiletí dříve. Povlaky aplikované vysokorychlostní technologií HVOF mají excelentní vlastnosti vůči opotřebení. Další výhodou vysokorychlostního nástřiku je nižší pórovitost a vyšší adhézní pevnost. Zároveň u plazmového nástřiku dochází k vyšší oxidaci během nástřiku z důvodu vyšší teploty během této aplikace. Jedinou výhodou plazmového nástřiku je možnost nástřiku keramických povlaků.

 

Technologie nástřiku Forma přídavného materiálu Teplota zdroje [°C] Rychlost částic [m/s] Přilnavost (adheze) [MPa] Typické stříkané materiály Vlastnosti povlaku Vhodné aplikace
Vysokorychlostní nástřik HVOF prášek 2800–5200 200–1200 60–90 kovy, slitiny, cermety vyšší hustota, výborná adheze, tlakové pnutí ochrana proti opotřebení, korozi
Nástřik elektrickým obloukem ARC drát 400–8000 50–300 10–40 kovy, slitiny, cermety (trub. dráty) větší tloušťka, vysoká hustota otěruvzdorné povlaky, renovace
Plazmový nástřik APS prášek 1200–20000 100–800 ±68 keramika porézní v případně keramik tepelné bariéry, izolátory
Nástřik plamenem prášek/drát 2700–3200 50–100 7–18 kovy, slitiny, plasty vyšší porezita a obsah oxidů klasická metalizace, méně náročné aplikace
Technologie nástřiku Vysokorychlostní nástřik HVOF
Forma přídavného materiálu prášek
Teplota zdroje [°C] 2800–5200
Rychlost částic [m/s] 200–1200
Přilnavost (adheze) [MPa] 60–90
Typické stříkané materiály kovy, slitiny, cermety
Vlastnosti povlaku vyšší hustota, výborná adheze, tlakové pnutí
Vhodné aplikace ochrana proti opotřebení, korozi
Technologie nástřiku Nástřik elektrickým obloukem ARC
Forma přídavného materiálu drát
Teplota zdroje [°C] 400–8000
Rychlost částic [m/s] 50–300
Přilnavost (adheze) [MPa] 10–40
Typické stříkané materiály kovy, slitiny, cermety (trub. dráty)
Vlastnosti povlaku větší tloušťka, vysoká hustota
Vhodné aplikace otěruvzdorné povlaky, renovace
Technologie nástřiku Plazmový nástřik APS
Forma přídavného materiálu prášek
Teplota zdroje [°C] 1200–20000
Rychlost částic [m/s] 100–800
Přilnavost (adheze) [MPa] ±68
Typické stříkané materiály keramika
Vlastnosti povlaku porézní v případně keramik
Vhodné aplikace tepelné bariéry, izolátory
Technologie nástřiku Nástřik plamenem
Forma přídavného materiálu prášek/drát
Teplota zdroje [°C] 2700–3200
Rychlost částic [m/s] 50–100
Přilnavost (adheze) [MPa] 7–18
Typické stříkané materiály kovy, slitiny, plasty
Vlastnosti povlaku vyšší porezita a obsah oxidů
Vhodné aplikace klasická metalizace, méně náročné aplikace