Nástřik plamenem

Nástřik plamenem

Tato technologie patří mezi nejstarší nástřikové metody. Její podstatou je kyslíko-acetylénový plamen do kterého se přisypává prášek potřebných vlastností. Proces vytvoření povlaku je ve dvou krocích:

 1. nástřik prášku na základní materiál
 2. natavení nástřiku plamenem, kdy dojde k metalurgickému spoji se základním materiálem

Tento proces lze opakovat až do vytvoření požadované tloušťky nástřiku.

nastrik-sf-lance

 

 

 1. Přídavný materiál – prášek
 2. Přívod kyslíku
 3. Přívod acetylénu
 4. Nástřik
 5. Podklad

 

 

Základní parametry nástřiku:
Rychlost částic [m/s] Adheze [MPa] Obsah oxidů [%] Pórovitost [%] Výkon nanášení [kg/h] Typická tloušťka nástřiku [mm]
50–100 7–18 10 10–15 1–10 0,2–10
Rychlost částic [m/s] 50–100
Adheze [MPa] 7–18
Obsah oxidů [%] 10
Pórovitost [%] 10–15
Výkon nanášení [kg/h] 1–10
Typická tloušťka nástřiku [mm] 0,2–10

VÝHODY:

 • jednoduchost a operativnost zhotovování vrstvy
 • široká škála samostavných prášků
 • možnost vytvářet silné vrstvy přídavného materiálu o tloušťce několika mm
 • možnost vytvářet velice tenké vrstvy přídavného materiálu od 0,2 mm
 • možnost navařovat hrany, malé a členité předměty
 • díky malým rozměrům hořáku lze provádět nástřik na hůře přístupných plochách
 • vysoká soudržnost se základním materiálem
 • nástřik není ovlivněn základním materiálem
 • nenáročná příprava podkladu
 • lze použít i pro nástřik plastových prášků
 NEVÝHODY:
 • bez použití polohovadla nevhodné pro větší plochy z důvodu rovnoměrnosti vrstvy
 • vyšší prohřátí základního materiálu a tím vznik napětí a případné deformace

Pro nástřik plamenem s přetavením používáme zařízení SuperJet EUTALLOY firmy Castolin (www.eutectic.com).

Jako přídavné materiály používáme převážně prášky na bázi niklu či kobaltu od firmy Castolin, které jsou odolné proti abrazi, zadírání, erozi, chemické a tepelné korozi.